डनैरिस टार्गौरियन Club
शामिल होइए
Fanpop
New Post
Explore Fanpop
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
badass
moments
चोटी, शीर्ष 10
WatchMojo
video
गेम ऑफ थ्रोन्स
डनैरिस टार्गौरियन
Credit: Cantrous
video
गेम ऑफ थ्रोन्स
डनैरिस टार्गौरियन
fanvid
video
डनैरिस टार्गौरियन
badass
moments
चोटी, शीर्ष 10
watchmojouk
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
एमीलीया क्लार्क
fanvid
गेम ऑफ थ्रोन्स
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
एमीलीया क्लार्क
fanvid
गेम ऑफ थ्रोन्स
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
एमीलीया क्लार्क
added by jinniesathot
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
एमीलीया क्लार्क
fanvid
गेम ऑफ थ्रोन्स
added by jinniesathot
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
एमीलीया क्लार्क
fanvid
गेम ऑफ थ्रोन्स
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
एमीलीया क्लार्क
added by jinniesathot
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
एमीलीया क्लार्क
added by jinniesathot
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
एमीलीया क्लार्क
fanvid
गेम ऑफ थ्रोन्स
added by jinniesathot
video
डनैरिस टार्गौरियन
jorah mormont
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
Credit: Felarathael·
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
added by HarleySkywalker
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
Credit: Redblad
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
video
गेम ऑफ थ्रोन्स
डनैरिस टार्गौरियन
credit: ZielonaLinijka
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid
« I want it all या not at all »
video
डनैरिस टार्गौरियन
गेम ऑफ थ्रोन्स
fanvid