яσωαи fσχ ♥

·December 2012 से फैन्पॉप कर रहे हैं

  • 20 years old
  • thє mσnstєr undєrnєαth чσur вєd σvσ
  • Favorite TV Show: ghσst huntєrs | αvαtαr thє lαst αír вєndєr | lєgєnd σf kσrrα | вαtєs mσtєl | supєrnαturαl | αdvєnturє tímє | єct.
    Favorite Movie: thє mσrtαl ínstrumєnts-cítч σf вσnєs |
    Favorite Musician: вrєαthє cαrσlínα | ímαgínє drαgσns | ínfєctєd mushrσσm | jαчmєs чσung |
    Favorite Book or Author: thє mσrtαl ínstrumєnts | thє ínfєrnαl dєvícєs | thє вrєαthíng sєríєs |thє єnєmч | tígєr's cursє | єct.
मोज़ेक सूची

मेरे क्लब्स

मेरी दीवार

heart
x_JustSmile_x के लिए प्रॉप्स दिया मुझे my videos
hi!
thanks for the add! पोस्टेड एक साल  से अधिक पुराना
big smile
LightSoul99 के लिए प्रॉप्स दिया मुझे my comments
Free props!
Because you're awesome! =D पोस्टेड एक साल  से अधिक पुराना
big smile
Ami_Mizuno के लिए प्रॉप्स दिया मुझे my images
Thanks for the add! I added आप back! पोस्टेड एक साल  से अधिक पुराना